برای آموزش نصب دوربین فلتی ابتدا باید نرم افزار LOOK CAM را از اینترنت دانلود و روی گوشی نصب کنید 

بعد از آن با دیدن ویدیو آموزشی مراحل را یک به یک انجام دهید