آپدیت دستگاه های OPTIN-NVR-8216-4k - 8232- 8434

به روز رسانی دستگاه های   NVR-8216-4k - 8232- 8434برند OPTIN را دانلود نمایید
نحوه آموزش آپدیت را می توانید در قسمت وبلاگ قسمت آموزش مشاهده فرمایید