نرم افزار کاربردی ANYDESK

انی دسک (AnyDesk) یکی از نرم افزار کنترل از راه دور دسکتاپ یا Remote Desktop است که امکان دسترسی و کنترل از یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگر را می دهد. این نرم افزار برای دسترسی از راه دور به سیستم های مختلف توسط کاربران خانگی، شرکت ها و سازمان ها به کار برده می شود و مشکل فاصله و دوری از سیستم مقصد را از طریق بستر اینترنت حل کرده است.