آپدیت دوربین OPTIN- IP-4212M

به روز رسانی دوربین  OPTIN- IP-4212M  را دانلود نمایید
نحوه آموزش آپدیت را می توانید در قسمت وبلاگ قسمت آموزش مشاهده فرمایید