نرم افزار برای مدیریت دستگاه و دوربین با پسوند TVT

این نرم افزار برای مدیریت دستگاه ها و دوربین های مداربسته با پسوند TVT  می باشد