نرم افزار مدیریت استاندارد ONVIF

پروتکل آنویف یا Open Network Interface Forum) ONVIF) یک واسط استاندارد جهانی است که یکپارچه سازی و ارتباط میان محصولات مختلف از برند های مختلف از جمله دوربین اکسیس Axis را ممکن می سازد . در نتیجه توسط این قابلیت انعطاف پذیری افزایش می یابد و از طرف دیگرموجب کاهش هزینه می شود . با استفاده از این قابلیت نیازی نیست که حتما از یک برند برای تمام دوربین ها استفاده شود و در آینده، پروژه ای که قبلا ایجاد شده را می توان براحتی توسعه داد.