آپدیت دستگاه OPTIN-XVR2116

آپدیت دستگاه OPTIN-XVR -5104

آپدیت دستگاه OPTIN-XVR- 5108

نرم افزار کنترل از راه دور دکستاپ

آپدیت دوربین OPTIN- IP-4212M

نرم افزار برای مدیریت دستگاه و دوربین با پسوند TVT

Wireless.Network.Watcher

نرم افزار مدیریت استاندارد ONVIF

نرم افزاری اندروید Imou Life